Veel gestelde vragen?

Praktijk

Wat wordt er vergoed?

Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

Let op: Er kunnen wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
3. laboratorium- of rontgenonderzoek dat de huisarts laat doen

Kijk voor meer informatie ook eens op: www.watzegtmijnpolis.nl

Waarom stelt de assistente zo veel vragen als ik bel?

Als u een afspraak maakt vraagt de assistente altijd om de reden van uw contact. Zij is hiervoor opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Het is niet verplicht om uw reden aan de assistente te vertellen.
Word ik gebeld wanneer mijn laboratoriumuitslagen binnen zijn?

Nee, u wordt niet gebeld wanneer uw laboratoriumuitslagen binnen zijn. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk. De praktijken hebben hier dagelijks een speciaal ‘telefonisch spreekuur’ voor. Kijk op de website van uw huisarts voor de precieze beltijden

Gezondheidsinformatie

Op welke website kan ik betrouwbare gezondheidsinformatie vinden?

Op www.thuisarts.nl vindt u betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte.